Príbalový leták Curiosin® gélu

NÁVOD NA POUŽITIE – CURIOSIN® GÉL

 ČO JE CURIOSIN® GÉL?

CURIOSIN® je číry gél bez vône na rany a kožu, ktorý nezanecháva škvrny na koži ani oblečení. CURIOSIN® je zložený prevažne zo zink-hyaluronátu. Obsahuje tiež karbomér (gélotvorná látka), káliumsorbát (konzervant), vodu na injekciu, a jeho mikrobiologická čistota spĺňa požiadavky Európskeho liekopisu. CURIOSIN® gél sa plní do viacdávkových obalov (15 g, 30 g, 50 g).

Hlavná zložka CURIOSINU®, hyaluronán, je základnou stavebnou zložkou kože a spojivového tkaniva, pričom zodpovedá za ich celistvosť a následnú regeneráciu po poranení. Zink-hyaluronát ako komplex hyaluronánu preukazuje ďalšie prínosy.

CURIOSIN® pomáha v tom, že sa poškodená koža hojí primárne (bez defektu) alebo sekundárne (s granuláciou): poskytuje potrebné mikroprostredie, zamedzuje mikroorganizmom z prostredia (vzdušného a kontaktného pôvodu), aby prenikli na povrch poškodenej kože a taktiež pomáha pri redukcii účinkov škodlivých vplyvov, znižuje bolesť rany a zápal tkaniva. Prípravok tiež prispieva k návratu poškodenej pokožky do jej prirodzeného stavu a vzhľadu.

URČENÉ použitie:

Liečba a ochrana narušenej alebo problematickej kože a podpora hojenia akútnych a chronických rán.

Pre výdaj bez lekárskeho predpisu:

  • poškodená koža (napr. podráždenie spôsobené žiarením, suchosť, olupovanie)
  • povrchové rany, ako sú menšie traumatické rany (odreniny, tržné rany, rezné rany), drobné popáleniny (prvý a druhý stupeň popálenín)
  • mierne až stredne ťažké formy akné vulgaris

Pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka:

  • chronické rany, ako sú vredy predkolenia rôzneho pôvodu a preležaniny
  • chirurgické rany (zavreté, intaktné)/pooperačná starostlivosť o rezné rany

AKO POUŽÍVAŤ CURIOSIN®?

CURIOSIN® je určený len na vonkajšie použitie!

Poškodená alebo problematická koža:

Povrch kože očistite vodou a naneste tenkú vrstvu CURIOSINU®. CURIOSIN® možno použiť opakovane.

Menšie traumatické rany:

Povrch rany vyčistite fyziologickým roztokom alebo vodou, počkajte, kým sa zastaví krvácanie, a na celý povrch rany naneste 1 mm hrubú vrstvu CURIOSINU®. Zakrytie rany nie je nutné, CURIOSIN® na povrchu môžete nechať uschnúť alebo môžete ranu zakryť primárnym gázovým obväzom a samolepiacou náplasťou.

CURIOSIN® možno použiť opakovane.

Menšie popáleniny:

Popálený povrch ochlaďte tečúcou studenou vodou a naneste CURIOSIN®, ako je uvedené vyššie.

Chronické a chirurgické (zavreté, intaktné) rany (ako vredy na predkolení, preležaniny, diabetické vredy, atď.)

Pred prvým použitím a počas trvania liečby chronických a chirurgických (zavretých, neporušených) rán CURIOSINOM® je potrebné poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom. Liečba chronických rán má prebiehať pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka, ktorý vám dá ďalšie pokyny o ostatných prvkoch komplexnej liečby základného ochorenia (napr.: tlakový obväz, opatrenia na odstránenie tlaku, kontrola glykémie, kontrola infekcií). Zdravotnícky pracovník má (v prípade potreby) dokončiť chirurgické vyčistenie rany a má vyčistiť oblasť kože určenej na liečenie jemným opláchnutím fyziologickým roztokom alebo vodou a počkať, kým sa zastaví krvácanie.

Keď je lôžko rany správne pripravené, musia sa dodržiavať uvedené pokyny. Pri zakrývaní rany postupujte podľa pokynov lekára.

AKÉ NEŽIADUCE ÚČINKY Môže MAŤ CURIOSIN®?

Na začiatku používania sa môžu príležitostne objaviť tieto príznaky: začervenanie, mierne prechodné pichanie alebo pocity pálenia a bolesť v mieste použitia. Poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom, ak sa objavia akékoľvek neočakávané príznaky; ak ste si všimli neprestávajúce podráždenie, začervenanie, zápal; ak dôjde k príznakom infekcie; ak rana nezačne prejavovať známky hojenia v priebehu niekoľkých dní.

Počas klinických štúdií boli veľmi zriedkavo hlásené tieto nežiaduce účinky: hypergranulácia a čiastočná nekróza nájdená len vo veľmi obmedzenej oblasti lôžka rany, ale kauzálny vzťah k liečbe CURIOSINOM® nebol stanovený.

Kedy nepoužívať CURIOSIN?

Nepoužívajte CURIOSIN®, keď ste precitlivený na ktorúkoľvek zo zložiek CURIOSINU® alebo na vtáčie bielkoviny.

RÔZNE pokyny:

Skladujte pri teplote od 5 do 30 °C. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Pred prvým použitím skontrolujte, či je uzáver v poriadku. Po každom použití ho pevne uzavrite.

Hrot tuby nesmie prísť do kontaktu s ranou ani so žiadnym iným povrchom a počas používania zaobchádzajte s prípravkom opatrne, aby nedošlo k žiadnemu inému bakteriálnemu znečisteniu prípravku alebo jeho znehodnoteniu. Na trh sa dodáva vo viacdávkových obaloch, ale pomôcka je určená iba pre jedného pacienta.

Nepoužívajte po dátume exspirácie.

VÝROBCA

Gedeon Richter Plc. – 1103 Budapešť, Gyömrői ut 19-21, Maďarsko

Dátum zostavenia/Aktualizácia tejto písomnej informácie

September 2010

Európsky patent: EP 0 964 687