Ochrana osobných údajov

Nakoľko táto stránka obsahuje obsah zjavne pochádzajúce od tretích osôb, alebo odkazy na iné servery hosťované tretími osobami (ďalej len spoločne “obsah tretích strán”), je to len za účelom poskytovania ďalšieho referenčného zdroja. Môžete mať prístup k väčšine webových stránok Gedeon Richter, bez toho ste by bol vyzvaný, aby ste predložil akúkoľvek formu osobných údajov. Gedeon Richter webové stránky však môžu zhromažďovať dáta v súhrnnej forme k štatistickým účelom, napríklad sledovať celkový počet návštevníkov za určitý čas, počet navštívených stránok alebo názvy domén poskytovateľov návštevníkov internetových služieb.
To pomáha Gedeon Richter analyzovať a zlepšovať svoje webové stránky obsahu alebo služby, ktoré ponúka. Osobne identifikovateľné informácie nie sú k dispozícii v tomto procese a identita jednotlivých používateľov zostáva anonymná. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania, alebo ak chcete podať pripomienky alebo navrhnúť zmeny s cieľom zlepšiť tieto podmienky, prosím, pošlite ich odoslaním na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú na našich internetových stránkach.