Ochrana rany pred infekciami

Molekulárne sito zink-hyaluronátu bráni prestupu mikroorganizmov z ovzdušia do rany, čím je rana úplne prekrytá voči vonkajšiemu vplyvu.

Účinok 0,2% w/v [g/l] roztoku hyaluronátu sodného (prelínajúce sa prerušované čiary)
a hyaluronátu zinočnatého (rôzne rýchlo klesajúce plné čiary) na množstvo mikroorganizmov
(CFU/ml, in vitro)1

Untitled3

1 Illes, J. et al. Bilogical and Pharmacological Effects of Zinc Hyaluronan. Matrix Bilogicy Institute 2004.