Gélová štruktúra hyaluronátu

Gélová štruktúra hyaluronátu a medzibunkový priestor poškodených tkanív

Curiosin® gél s obsahom zink-hyaluronátu zabezpečuje vlhké prostredie podobné aké sa nachádza v intercelulárnom prostredí poškodeného tkaniva, čím uľahčuje naštartovanie vlastného hojaceho procesu.

Prirodzený hyaluronán je dôležitou súčasťou pokožky a

  • zabezpečuje jej elasticitu a plasticitu,
  • udržiava pokožku hydratovanú pre svoju schopnosť vysoko viazať vodu,
  • v prípade poškodenia tkaniva sa podieľa na jej regenerácii.

Hyaluronán v medzibunkovom prostredí vytvára mikrokanáliky pre difúziu vody, metabolitov a ostatných signálnych molekúl.

Fyzikálno-chemické vlastnosti hyaluronátu umožňujú vytvorenie priestorovej mriežky
schopnej absorbovať veľké množstvo vody vo forme tzv. “štruktúrovanej vody “. Zdravá medzibunková hmota je podobná “mikro-poréznej“ vlhkej gélovej matrix, preto
Curiosin® gél obsahujúci zink-hyaluronát poskytuje ideálne prostredie pre hojenie
chronických rán.

V poškodených tkanivách sú poškodené nielen tieto mikrokanáliky, ale aj medzibunkový priestor ako taký a ten je tvorený prirodzeným hyaluronánom.
Ak sa aplikovaný gél dostane do rany, spája sa s poškodeným hyaluronánom na molekulárnej úrovni a vzniknuté prostredie sa stáva prirodzeným prostredím pre hojenie rany.

 

Untitled5

*Ako hyaluronán sa často označujú vo všeobecnosti aj iné príbuzné zlúčeniny (či už prirodzene sa vyskytujúce v tele alebo v iných prípavkoch), ako kyselina hyalurónová a jej soli, hlavne hyaluronát sodný (skr. HA, NaHA).