Emočná starostlivosť

Rozprávajte sa s pacientom. Okrem telesnej starostlivosti o chronickú ranu je psychologická liečba rovnako dôležitá súčasť celého procesu úspešného liečenia.
Pacient, ktorý verí liečbe a má k nej pozitívny prístup bude skôr dodržiavať všetky inštrukcie lekára alebo zdravotnej sestry týkajúce sa správneho obnažovania, ošetrovania a spätného prekrývania rany, aby sa liečebný proces urýchlil.
V mnohých prípadoch sa jedná o starších pacientov, ktorí žijú osamote bez nádeje na vyliečenie. Zvlášť, ak sú na viac znechutení zápachom rany, zníženou mobilitou, je zložitejšie sa im začleňovať do spoločnosti medzi ľudí.

Čo v takom prípade? Napr. aj jednoduché fotenie a poukazovanie na postup v liečbe ich môže presvedčiť, že sa ich stav stále zlepšuje, napriek tomu, že sa zdá byť veľmi pomalý.

Moderné prekrytia rán redukujú aj bolesť, výpotok a zápach a prekrytia odolné voči vode riešia problém pravidelnej hygieny.
Pre psychickú starostlivosť môžu byť prospešné relaxačné techniky, ktoré Vám v prípade potreby náznakov depresívnych nálad odporúča odborník. (V niektorých prípadoch môže ísť o skrytú depresiu, preto pri akýchkoľvek náznakoch vyhľadajte odborníka, možno bude potrebná aj medikamentózna liečba alebo iná nemedikamentózna liečba ako sa domnievate.)

Starostlivosť o chronické rany je zvládnuteľná často len pri podpore rodinných príslušníkov, ich pravidelnej návšteve chorého a rozvíjanie aj jeho záujmov. Je vhodné, aby pacient neskĺzol len do záujmu starostlivosti o ranu a každý liečebný úspech je prospešné pripomínať a tešiť sa z neho.
Pri komplexnom prístupe k terapii sa zvyšuje spolupráca pacienta a dosahujú sa lepšie liečebné výsledky.