Aké nežiadúce účinky môže mať Curiosin?

Vo všeobecnosti je Curiosin® gél dobre tolerovaný a výskyt nežiaducich účinkov je minimálny.

Na začiatku používania sa môžu príležitostne objaviť tieto príznaky: začervenanie, mierne prechodné pichanie alebo pocity pálenia a bolesť v mieste použitia.

Poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom, ak sa objavia akékoľvek neočakávané príznaky; ak ste si všimli neprestávajúce podráždenie, začervenanie, zápal; ak dôjde k príznakom infekcie; ak rana nezačne prejavovať známky hojenia v priebehu niekoľkých dní.

Počas klinických štúdií boli veľmi zriedkavo hlásené tieto nežiaduce účinky: hypergranulácia a čiastočná nekróza nájdená len vo veľmi obmedzenej oblasti lôžka rany, ale kauzálny vzťah k liečbe CURIOSINOM® nebol stanovený.